Posts Tagged ‘task manager’

Phục hồi chức năng Windows Task Manager của Windows

Monday, November 10, 2008 10:59 14 Comments

Windows Task Manager là chức năng để theo giõi trạng thái của các ứng dụng đang hoạt động, tiến trình xử ly’ của CPU và các tài khoản sử dụng Windows … Nếu bạn sử dụng tài khoản có chức năng quản l hệ thống, bạn có thể sử dụng tòan bộ chức năng của Windows Task Manager, ví dụ như kết thức các ứng dụng đang chạy, sắp xếp thứ tự các tiến trình đang thực thi dựa vàotầm quan trọng… Theo mặc định của hệ thống, chức năng Task Manager được bật, và sẽ được gọi thông qua tổ hợp phím Ctrl + Alt + Delete nhưng đôi khi, máy tính của bạn bị nhiếm Virus hoặc Spyware khiến cho chức năng này bị phá hỏng, làm cho mất đi và khi gọi chức năng này, hệ thông sẽ báo với bạn : ” Task Manager has been disabled by your administrator.” Bài viêt sau đây hướng dẫn cách bạn khởi tạo lại chức năng Task Manager của Windows.

This was posted under category: All, Windows XP Tags: , ,