Posts Tagged ‘Microsoft Word’

Khôi phục nội dung file Word bị lỗi với Repair MyWord

Sunday, April 5, 2009 13:45 3 Comments

Bạn đã bao giờ nhận được một thông báo lỗi khi bạn đang cố gắng mở mộ tài liệu Microsoft Word? Điều này quả thật là “ác mộng”, đặc biệt đó là 1 file word chứ những dữ liệu quan trọng của bạn. Tuy nhiên , bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào để sửa những dữ liệu như thế một cách miễn phí với phần mềm Repair MyWord.

This was posted under category: All, Microsoft Office, Thủ thuật Tags: ,