Posts Tagged ‘Microsoft Office’

Đặt mật khẩu để bảo vệ dữ liệu trên file Excel 2003

Wednesday, April 15, 2009 10:31 No Comments

Nói đến Microsoft Exel thì hẳn bạn phải nghĩ ngay đến những con số và những phép tính, có thể đơn giản hoặc phức tạp. Những giá trị trong các bảng tính đó đôi khi lại rất quan trọng, chỉ cần sai một con số có thể ảnh hưởng đến nhiều việc. Nếu bạn phải thường xuyên làm việc với những bảng tính của Excel thì vấn đề đặt ra là làm sao để bảo vệ những giá trị có trong đó để tránh bị sai sót hoặc mất mát ngoài ‎ý muốn. Và để đáp ứng yêu cầu đó, Microsoft Excel cũng đã đưa ra tiện ích giúp để đặt mật mã cho file Excel.

Trong microsoft Excel, bạn có thể bảo vệ từng hàng, từng cột, hoặc một nhóm các hàng các cột trong từng worksheet hoặc toàn bộ file bằng cách đặt password lên từng mục bạn chọn, mà những ai không được phép không thể can thiệp vào file Excel đã được bảo vệ để chỉnh sửa. Bạn có thể đặt 2 dạng password :
– Password để mở file : Nếu bạn đặt password theo dạng này, bạn phải điền đúng password để mở file, nếu không bạn sẽ không thể mở file đó.

This was posted under category: All, Microsoft Office Tags: , ,

Làm gì khi quên mật khẩu của file Excel ?

Friday, November 21, 2008 12:36 No Comments

Đôi khi vì muốn bí mật cho dữ liệu của mình, bạn thường đặt 1 mật khẩu trong các file excel để đảm bảo độ an toàn. Nhưng sau một thời gian dài không sử dụng, việc quên đi mật khẩu cũng là chuyện thường xảy ra. Hoặc một ai đó sử dụng dữ liệu từ file excel của bạn rồi tự ý đặt 1 mật khẩu mới mà không cho bạn biết… Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của các tiện ích dưới đây, mọi chuyện có thể sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

This was posted under category: All, Microsoft Office Tags: