Posts Tagged ‘security’

Những phần mềm báo động giúp bảo vệ Laptop của bạn

Friday, April 3, 2009 4:08 1 Comment

Laptop là thiết bị rất nhẹ nhàng và dễ dàng di chuyển cũng như mang bên mình. Tuy nhiên vì thể mà Laptop cũng là thiết bị rất dễ bị đánh cắp. Có nhiều cách để bảo vệ chiếc laptop của mình, ngoài những cách thông thường như dùng khóa để cố định laptop thì bạn còn có thể nhờ đến sự trợ giúp của các phần mềm báo động…

This was posted under category: All, Phần mềm - Tiện ích Tags: , ,