Archive for the ‘Linux’ Category

[Linux] Sửa lỗi: “cannot load MySQL extension”

Thursday, December 31, 2009 9:34 No Comments

Bạn là một người mới trong lĩnh vực Linux, sau khi bạn cài đặt xong PHP & MySQL nhưng sử dụng phpMyAdmin thì lại báo lỗi: “cannot load MySQL extension, please check PHP Configuration”. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục.

Bước 1:
Bạn mở file php.ini (/etc) và bỏ ; trước dòng extension=mysql.so

Lưu ý: Đôi khi là extension=msql.so và bạn nên sửa nó lại thành extension=mysql.so

Bước 2:
Sử dụng câu lệnh:

sudo yum install php-mysql

Bước 3:

Khởi động lại Apache & MySQL

sudo /etc/init.d/httpd restart
sudo /etc/init.d/mysqld restart

This was posted under category: Linux Tags: , , , ,

[Ubuntu] Cài đặt Sun Java Development Kit (JDK) và Java Runtime Environment (JRE)

Tuesday, December 8, 2009 22:13 No Comments

Sun hỗ trợ các packages sau đây để cài đặt trên Ubuntu

=> sun-java6-bin : Sun Java Runtime Environment (JRE) 6

=> sun-java6-demo : Sun Java Development Kit (JDK) 6 demos

=> sun-java6-jdk : Sun Java Development Kit (JDK) 6

=> sun-java6-jre : Sun Java Runtime Environment (JRE) 6

Cài đặt Sun Java 6

Để cài đặt Java, ta phải chọn mục Software restricted by copyright or
legal issues (multiverse)
. Chọn trên thanh Panel: System –>
Administrator –> Software Source –> chọn Multisource –> Close

Mở terminal và gõ dòng sau để cài đặt JDK & JRE:

This was posted under category: Linux