[Linux] Sửa lỗi: “cannot load MySQL extension”

Thursday, December 31, 2009 9:34
Posted in category Linux

Bạn là một người mới trong lĩnh vực Linux, sau khi bạn cài đặt xong PHP & MySQL nhưng sử dụng phpMyAdmin thì lại báo lỗi: “cannot load MySQL extension, please check PHP Configuration”. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục.

Bước 1:
Bạn mở file php.ini (/etc) và bỏ ; trước dòng extension=mysql.so

Lưu ý: Đôi khi là extension=msql.so và bạn nên sửa nó lại thành extension=mysql.so

Bước 2:
Sử dụng câu lệnh:

sudo yum install php-mysql

Bước 3:

Khởi động lại Apache & MySQL

sudo /etc/init.d/httpd restart
sudo /etc/init.d/mysqld restart

Bài viết liên quan:
  • No related posts
  • Tags: , , , ,

    Leave a Comment