Posts Tagged ‘registry’

Tối ưu Windows XP thông qua chỉnh sửa Registry (Phần 3)

Thursday, May 14, 2009 0:39 1 Comment

Có một điều cần phải thừa nhận rằng, hệ thống của bạn sẽ không được khai thác hết mức hiệu quả mà đáng ra nó phải nhận được nếu như không can thiệp và chỉnh sửa vào Registry. Tuy nhiên, để can thiệp và chỉnh sửa vào Registry sao cho đúng cách và an toàn thì không phải ai cũng làm được. Bài viết sau đây tiếp tục giới thiệu một số can thiệp vào Registry để củng cố hơn nữa tính hiệu quả của hệ thống.

Phần 1

Phần 2

This was posted under category: All, Windows XP Tags: , ,

Tối ưu Windows XP thông qua chỉnh sửa Registry (Phần 2)

Friday, May 1, 2009 3:01 2 Comments

Ở bài trước, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn một số thủ thuật nhỏ để chỉnh sửa Registry. Ở bài này, chúng tôi xin giới thiệu tiếp đến các bạn một số thủ thuật khác liên quan đến Registry. Tuy nhiên trước khi tiến hành bất cứ điều gì liên quan đến Registry, bạn cần phải lưu ý rằng : Sao lưu Registry trước khi tiến hành.

Phần 1

This was posted under category: All, Windows XP Tags: ,

Tối ưu Windows XP thông qua chỉnh sửa Registry (Phần 1)

Thursday, March 26, 2009 0:52 3 Comments

Registry là nơi chứa các giá trị, các thiết lập mặc định của Windows. Bằng cách can thiệp vào Registry, bạn có thể thay đổi các thiết lập này nhằm thay đổi hệ thống theo như ‎ý muốn của mình. Bài viết sau đây xin hướng dẫn một số thay đổi khóa trong Registry đối với hệ điều hành Windows XP để bạn có thể thay đổi hệ thống theo ‎ý muốn.

This was posted under category: All, Windows XP Tags: , ,