Posts Tagged ‘bộ nhớ ảo’

Sử dụng bộ nhớ ảo trong Windows XP

Thursday, March 26, 2009 0:38 1 Comment

Đôi khi, máy tính bạn sử dụng một lúc quá nhiều chương trình thì các chương trình này sẽ sử dụng tài nguyên trên máy (mà cụ thể là bộ nhớ RAM) sẽ làm cho máy tính của bạn bị chậm đi. Đối với các máy tính cấu hình yếu thì có thể dẫn đến tình trạng treo máy, buộc phải khởi động lại khiến cho công việc đang làm dở sẽ bị mất hết. Tuy nhiên, bạn hãy sử dụng cách thức sau đây để khắc phục tình trạng đó.

This was posted under category: All, Thủ thuật Tags: , ,