Posts Tagged ‘Blog’

Hướng dẫn “Chuyển nhà” từ Yahoo! 360 sang các dịch vụ Blog khác

Monday, June 15, 2009 11:28 No Comments

Đối với “giới blogger” thì blog là 1 “căn nhà” không thể thiếu. Trước quyết định đóng cửa 360 Blog vào 7 tới của Yahoo!, các blogger đã làm gì để bảo vệ “nội thất” trong “căn nhà” được nguyên vẹn? Dưới đây là cách thức để chuyển từ 360 Blog sang các dịch vụ khác.

This was posted under category: All, Internet Tags: ,