Posts Tagged ‘bộ nhớ’

Kiểm tra “sức khỏe” bộ nhớ trên hệ thống với Windows Memory Diagnotic

Thursday, May 14, 2009 0:55 1 Comment

Đôi khi, máy tính của bạn gặp rắc rối với bộ nhớ của hệ thống (RAM và ROM) Để chẩn đóan “bệnh” có thể mắc phải và để kiểm tra tình hình “sức khỏe” của 2 bộ nhớ này, bạn phải cần đến sự giúp đỡ của Windows Memory Diagnostic.

This was posted under category: All, Phần mềm - Tiện ích Tags: ,