Kiểm tra “sức khỏe” bộ nhớ trên hệ thống với Windows Memory Diagnotic

Đôi khi, máy tính của bạn gặp rắc rối với bộ nhớ của hệ thống (RAM và ROM) Để chẩn đóan “bệnh” có thể mắc phải và để kiểm tra tình hình “sức khỏe” của 2 bộ nhớ này, bạn phải cần đến sự giúp đỡ của Windows Memory Diagnostic.

Windows Memory Diagnostic là tiện ích giúp bạn kiểm tra lỗi của bộ nhớ RAM trên máy tính của bạn. Sự chẩn đoán được bao hàm cả sự kiểm tra. Nếu máy tính của bạn xảy ra lỗi trong quá trình hoạt động, và khi bạn đã xác định rõ lỗi là do một thiết bị phần cứng nào đó gây ra, như RAM hay bộ nhớ của hệ thống trên Mainboard, thì Windows Memory Diagnostic sẽ giúp bạn xác định rõ lỗi này do đâu, một cách nhanh chónh và dễ dàng. Chương trình không đòi hỏi cấu hình quá cao, do đó, bạn có thể dễ dàng cài đặt, chạy chương trình kiểm tra và có kết quả trong thời gian không quá 30 phút (đối với các máy có cấu hình yếu). Download chương trình tại đây.

Sau khi download và cài đặt chương trinh, một thông báo sẽ hiện ra, báo cho bạn biết bạn phải ghi chương trình vào một đĩa mềm, hoặc tạo ra một Image của chương trình để ghi lên đĩa cứng làm đĩa khởi động.

Để chạy Windows Memory Diagnostic, bạn cần phải khởi động máy tính bằng đĩa mềm hoặc đĩa CD có ghi chương trình Windows Memory Diagnostic. Sau khi khời động, chương trình sẽ được gọi và giao diện của chương trình sẽ xuất hiện, quá trình kiểm tra đầu tiên sẽ được tiến hành, sử dụng hệ thống kiểm tra mặc định, và tiếp tục cho đến khi quá trình kiểm tra kết thúc nếu như chương trình không bị dừng hoặc thóat ra giữa quá trình kiểm tra.

Ngay khi quá trình kiểm đầu tiên kết thúc, quá trình kiểm tra thứ hai sẽ được bắt đầu, sử dụng thuộc tính như trước đó.

Windows Memory Diagnostic sẽ tiếp tục kiểm tra cho đến khi bạn kết thoát khởi chương trình. Kết quả của cuộc kiểm tra sẽ được đưa ra sau khi chương trình kết thúc.