Posts Tagged ‘rapidshare’

Những thủ thuật download từ Rapidshare

Friday, May 8, 2009 2:36 1 Comment

Ngày nay, những dịch vụ lưu trữ và chia sẽ dữ liệu trực tuyến đã trở nên quá quen thuộc với những người sử dụng Internet, trong đó phải kể đến Rapidshare. Tuy nhiên, để có toàn quyền sử dụng dịch vụ của Rapidshare, bạn cần phải mua tài khoản của dịch vụ, còn nếu bạn sử dụng theo hình thức miễn phí thì bạn sẽ gặp phải một số trở ngại đáng kế. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải quyết một số trở ngại đó.

Xem thêm: Ưu và khuyết những dịch vụ chia sẽ file trực tuyến

This was posted under category: All, Internet Tags: ,