Posts Tagged ‘computer’

10 cách để máy tính trở nên an toàn hơn.

Sunday, April 12, 2009 20:07 No Comments

Ngày nay, vấn đề an toàn máy tính luôn là vấn đề luôn được ưu tiên hàng đầu trong việc sử dụng. Bài viết sau xin giới thiệu một số thủ thuật nhỏ giúp bạn nâng cao “sức đề kháng” của máy tính trước những “căn bệnh lạ”.

1. Nâng cấp và cập nhật thường xuyên các bản vá lỗi cho phần mềm trên máy bạn.

2. Kiểm tra và điểu chỉnh tất cả các thiết lập của bạn để đảm bảo các thiết lập an toàn, vì các thiết lập an toàn không được đặt mặc định từ đầu.

This was posted under category: All, Thủ thuật Tags: ,