Home » Internet

ChatMaker - Tạo chat room nhanh chóng và miễn phí

Trước đây, khi các dịch vụ chat chưa được phát triển thì chỉ có dịch vụ AOL mới cho phép người dùng tạo phòng để chat với tất cả bạn bè khắp mọi nơi. Nhưng sau đó các dịch vụ khác cũng cung... 

“Rút gọn” trang web để truy cập nhanh hơn với Finch

Đôi khi truy cập một trang web với quá nhiều hình ảnh và quảng cáo trong khi tốc độ đường truyền Internet kém có thể khiến ta cảm thấy rất bực mình. Cách đơn giản nhất là bỏ qua trang...